همراه ما در اینستاگرام باشید!

مطالب اخیر

Siemens FEMAP 12.0.1a with NX Nastran and SAToolkit – نرم افزار مهندسی شرکت زیمنس برایایجاد تجزیه و تحلیل

    ۹ بهمن ۱۳۹۷

    Siemens FEMAP 12.0.1a with NX Nastran and SAToolkit – نرم افزار مهندسی شرکت زیمنس برایایجاد تجزیه و تحلیل

    Siemens FEMAP یک نرم افزار شبیه سازی مهندسی پیشرفته است که باعث ایجاد تجزیه و تحلیل مدل های المان محدود از محصولات مهندسی پیچیده و سیستم و نمایش نتایج راه حل می باشد. Siemens FEMAP تقریبا می تواند اجزا, مجامع و سیستم را مدل سازی کرده و پاسخ رفتاری برای محیط تعیین کند. با استفاده از قابلیت های شبیه سازی FEMAP می توانید عملکرد محصول را پیش بینی, بهبود و قابل اطمینان کنید, وقت گیر بودن و نمونه سازی فیزیکی و پر هزینه را کاهش دهید, طرح ها و مواد مختلف را ارزیابی کرده و طرح های خود را بهینه سازی و استفاده از مواد را کاهش دهید.