همراه ما در اینستاگرام باشید!

مطالب اخیر

ویدئوی آموزشی رندر سمت سرور در فریمورک React

    ۲۴ تیر ۱۳۹۷

    ویدئوی آموزشی رندر سمت سرور در فریمورک React

    React Server-Side Rendering سمت سرور به شما اجازه می دهد اپلیکیشن های خود را بهینه سازی کنید تا از منابع کلاینت یا سرور بر اساس شرایط شبکه و دستگاه استفاده کنید. دستگاه قدیمی شبکه ی کم سرعت؟ بر روی سرور رندر انجام دهید. دستگاه جدید، شبکه سریع؟ احتمالا باید کار را به کلاینت بسپارید.