مطالب اخیر

Pluralsight Understanding the Java Virtual Machine: Class Loading and Reflection – آشنایی با ماشین مجازی جاوا

    ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

    Pluralsight Understanding the Java Virtual Machine: Class Loading and Reflection – آشنایی با ماشین مجازی جاوا

    فیلم آموزش جاوا Pluralsight Understanding the Java Virtual Machine: Class Loading and Reflection به فهم عملکرد JVM می پردازد پلیکیشن های جاوا مبتنی بر کلاس می باشند. برای اجرای اپلیکیشن این کلاس ها باید ابتدا در حافظه بارگذاری شوند که Class Loader وظیفه ی آن را بر عهده می گیرد. اولین بخش از فیلم آموزش جاوا حاضر، به مکانیزم بارگذاری کلاس و نحوه ی پیاده سازی Class Loader ها می پردازد. به محض اینکه مفهوم را به خوبی درک کردید، به سناریوهای مختلف نظیر hot deployment کلاس ها در سرور در حال اجرا (سرویس دهی اپلیکیشن) و بارگذاری side-by-side کلاس ها پرداخته می شود.