مطالب اخیر

Lynda Excel: Analyzing Your Sales Pipeline – آموزش تحلیل فروش بوسیله Excel

    ۱ دی ۱۳۹۷

    Lynda Excel: Analyzing Your Sales Pipeline – آموزش تحلیل فروش بوسیله Excel

    Lynda Excel: Analyzing Your Sales Pipeline مجموعه آموزشی است که به شما می آموزد چطور از برنامه اکسل برای بهود فرایندهای فروش و سنجش دقیق میزان موفقیت و یا شکست در فروش و پیدا کردن نقاط ضعف و موارد اشتباه در فرآیند فروش استفاده کنید. به کمک این دوره ی آموزشی سیستم فروش خود را بهبود ببخشید و عملکرد کسب و کارتان را با استفاده از نرم افزار Excel و Salesforce تقویت نمائید. در این دوره آقای Rudolph Rosenberg به شما نشان می دهد که چطور عملکرد فروش خودتان را به کمک این ابزار های قدرتمند تجزیه و تحلیل نمائید. او در ابتدا یک مرور سریع بر روی چرخه ی فروش انجام می دهد و سیستم فروش را بررسی می کند.