مطالب اخیر

فیلم آموزش CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: The Basics

    ۲۴ تیر ۱۳۹۷

    فیلم آموزش CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: The Basics

    Lynda CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: The Basics یکی از معتبرترین مدارک کلود که می توانید در تمام کشورهای دنیا به آن استناد کنید و جزو رزومه خودتان به حساب آوریدش CompTIA Cloud+ است. با مشاهده این کورس آموزشی با مدرک بین المللی CompTIA Cloud+ (CV0-002) آشنا شده و دانش و مهارت های لازم در زمینه آن را یاد می گیرید.