دسته بندی ها
Android SDK

Android SDK مجموعه ای از SDKهای مورد نیاز برای ساخت اپلیکیشن از طریق نرم افزار Android Studio توسط توسعه دهندگان می باشد.

نویسنده: شهریار حسن نژاد
نظرات: 9 نظر

مطالب بر اساس