همراه ما در اینستاگرام باشید!

Zoner Photo Studio X 19.2003.2.232 + Portable – مدیریت و ویرایش تصاویر + ویرایش مورچه

    ۸ فروردین ۱۳۹۹

    Zoner Photo Studio X 19.2003.2.232 + Portable – مدیریت و ویرایش تصاویر + ویرایش مورچه

    Zoner Photo Studio نرم افزاری برای مدیریت و ویرایش تصاویر می باشد. با استفاده از این نرم افزار کاربردی می توانید توانایی کامل در مدیریت عکس ها و تگ گذاری ها و آرشیو بندی  می تواند نسبت به قراردادن نقطه جغرافیایی و ویرایش اطلاعات متای عکس اقدام کند. این نرم افزار قابلیتهای مختلفی برای ویرایش تصاویر  دیده است که اکثر این عملیات تنها با یک یا چند کلیک قابل اعمال است. معمولاً در زمان عکسبرداری همه افراد تخصص لازم برای رعایت اصول عکاسی را ندارند و یا وسیله مناسب این کار را در اختیار ندارند، در چنین شرایطی قبل از اینکه عکس خود را در کامپیوتر ذخیره کنید.