همراه ما در اینستاگرام باشید!

مطالب اخیر

Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.02.00.43 Fixed – تحلیل شبکه‌های توزیع آب

    ۲ بهمن ۱۳۹۷

    Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.02.00.43 Fixed – تحلیل شبکه‌های توزیع آب

    Bentley WaterCAD امکان طراحی و تحلیل سیستم های آبی جدید و همچنین مدیریت شبکه های آب رسانی موجود به صورت موثری را فراهم می کند که استفاده از WaterCad باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش ریسک های توزیع آب خواهد شد. WaterCAD قابلیت‌های فراوانی نظیر محاسبه سرعت، فشار و سایر پارامترهای هیدرولیکی، شبیه سازی حالت آتش نشانی، شبیه سازی کیفیت شبکه آب و مدلینگ آلودگی، محاسبات هزینه انرژی و طراحی و بهینه سازی شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک را دارند. شرکتهای آب و برق و مهندسی مختلفی در اقصی نقاط دنیا به توانایی های نرم افزار WaterCad به عنوان ابزاری جامع برای تصمیم گیری برای زیرساخت های آبی خود اعتماد کامل دارند. با استفاده از WaterCad امکان طراحی و و تحلیل سیستم های آبی جدید و همچنین مدیریت شبکه های آب رسانی موجود به صورت موثری فراهم است