مطالب اخیر

InnovMetric PolyWorks Metrology Suite 2020 IR9 (x64) – مترولوژی اندازه شناسی سه بعدی

    ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

    InnovMetric PolyWorks Metrology Suite 2020 IR9 (x64) – مترولوژی اندازه شناسی سه بعدی

    InnovMetric یک محصول و پلتفرم نرم افزاری بین المللی و استاندارد جهت استفاده در مترولوژی سه بعدی است. با استفاده از این برنامه، منافع تکنولوژی اندازه گیری سه بعدی در سازمان های تولید کننده صنعتی به حداکثر خود می رسد. بسته نرم افزاری PolyWorks با تزریق تکنولوژی اندازه گیری سه بعدی به فرایندهای تولیدات صنعتی، میزان بهره وری، کیفیت و سودبخشی را به حداکثر خود می رساند. این برنامه از طراحی اولیه گرفته تا بازرسی و اسمبل نهایی محصول، راه حلهای پیشرفته ای را برای چرخه توسعه محصولات ارائه می دهد.