مطالب اخیر

Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2021 (x64) – مجموعه ابزارهای طراحی صنعتی Autodesk

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2021 (x64) – مجموعه ابزارهای طراحی صنعتی Autodesk

Autodesk Factory Design Suite نام مجموعه یکپارچه از ابزارهای طراحی صنعتی می باشد که یک گردش کار و ابزار طراحی را به مربیان ارائه می دهد تا به واسطه آن طرح های دیجیتالی و مدیریت داده ها را به نسل بعدی طراحان طرح کارخانه، مهندسان صنایع و مدیران آموزش دهند. این مجموعه یکپارچه که شامل نرم افزار Autodesk Inventor است، همان مجموعه کامل از ابزارهای طراحی، مهندسی، تجسم و شبیه سازی را دارد که توسط متخصصان استفاده می شود. این مجموعه، عملکردهای خاص یک کارخانه را به نرم افزار AutoCAD, Autodesk Inventor و Autodesk Navisworks اضافه می کند و آنها را با ابزارهای قدرتمند شبیه سازی سه بعدی مانند نرم افزار Autodesk 3ds Max و Autodesk Showcase ترکیب می کند تا به تولید کنندگان در بهبود نوآوری، همکاری و انعطاف پذیری در هنگام پاسخگویی به تغییر نیازهای تجاری کمک کند.