مورچه

همراه ما در تلگرام باشید!

عضویت گروه عضویت کانال

Embarcadero RAD Studio 10.2.3 Tokyo 25.0.31059.3231 Architect – مجموعه Delphi

    ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

    Embarcadero RAD Studio 10.2.3 Tokyo 25.0.31059.3231 Architect – مجموعه Delphi

    Embarcadero RAD Studio زبان برنامه‌نویسی Delphi ابتدا در سال 1995 توسط شرکت Borland تولید و بعد از واگذاری به بخش مستقل CodeGear، در سال 2008 توسعه‌ی آن به شرکتEmbarcadero Technologies واگذار شد و با نام Embarcadero Delphi عرضه شد. از نسخه‌ی 2007 به‌بعد، با اضافه‌شدن و پشتیبانی از محیط‌های C++Builder و .NET، این مجموعه گسترده‌تر و درعین حال یک‌پارچه شد و با نام Embarcadero RAD Studio ارائه می‌شود. RAD مخفف Rapid Application Development و به‌معنی تولید و توسعه‌ی سریع نرم‌افزارها می‌باشد و زبان دلفی از اولین ابزارهایی بود که از این متدولوژی توسعه‌ی برنامه استفاده کرد. این زبان برنامه‌نویسی برپایه‌ی زبان Object-Pascal یا زبان پاسکال شی‌گرا طراحی شده و درواقع جای‌گزین آن است.