مطالب اخیر

Blue Marble Geographic Calculator 2019 x64 – ابزار تبدیل مختصات جغرافیایی

    ۹ اسفند ۱۳۹۷

    Blue Marble Geographic Calculator 2019 x64 – ابزار تبدیل مختصات جغرافیایی

    Blue Marble Geographic Calculator  به کمک این نرم افزار تبدیل مختصات ، قابلیت ایجاد بانک اطلاعاتی نقاط ، محاسبه فواصل را به راحتی می توان انجام داد . در اصل Geographic Calculator یک ماشین حساب جغرافیایی می باشد که می تواند انواع مختلف داده های جغرافیایی را جهت تبدیل مختصات طول و عرض جغرافیایی در اختیار شما قرار دهد. این برنامه می تواند اطلاعات را از پایگاه داده های نقطه، فایل های لرزه نگاری و یا فایل های برداری تبدیل کنید. همچنین شما می توانید پارامترهای تبدیل را سفارشی کنید و پروژه را جهت استفاده در آینده در همان مختصات ذخیره کنید.