همراه ما در اینستاگرام باشید!

مطالب اخیر

آموزش های پیشنهادی فرادرس

 

ویدئوی آموزشی رندر سمت سرور در فریمورک React

    ۲۴ تیر ۱۳۹۷

    ویدئوی آموزشی رندر سمت سرور در فریمورک React

    React Server-Side Rendering سمت سرور به شما اجازه می دهد اپلیکیشن های خود را بهینه سازی کنید تا از منابع کلاینت یا سرور بر اساس شرایط شبکه و دستگاه استفاده کنید. دستگاه قدیمی شبکه ی کم سرعت؟ بر روی سرور رندر انجام دهید. دستگاه جدید، شبکه سریع؟ احتمالا باید کار را به کلاینت بسپارید.