مطالب اخیر

آموزش های پیشنهادی فرادرس

 

آموزش مدلسازی ساختار چند سطحی پارکینگ در Revit

    ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    آموزش مدلسازی ساختار چند سطحی پارکینگ در Revit

    آموزش مدلسازی ساختار چند سطحی پارکینگ در Revit با فرآیند قدم به قدم مدل سازی ساختار یک پارکینگ چند طبقه در ابعاد بزرگ همراه خواهید بود. ابتدا فرآیند مقاوم سازی سطح زمین پارکینگ را مشاهده خواهید کرد.