دسته بندی ها
Vandals

Vandals یک بازی نفوذ است که شما را به شهرهای برجسته هنر خیابانی انتقال می دهد. در این بازی مبتنی بر نوبه خود، هدف این است که در اطراف نظارت پلیس دیوار هارا اسپری کنید…

نویسنده: محمدرضا جهان بخش
نظرات: بدون نظر

مطالب بر اساس