همراه ما در تلگرام باشید!

آخرین پست های 24 ساعت اخیر

Devart SecureBridge 8.1.3 – کتابخانه ای برای اتصال به نوشته های دلفی و C++ Builder به SSH, SFTPوSSL

    ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

    Devart SecureBridge 8.1.3 – کتابخانه ای برای اتصال به نوشته های دلفی و C++ Builder به SSH, SFTPوSSL

    Devart SecureBridge نام یک نرم افزار برای ایجاد کتابخانه ای ، برای اتصال امن برنامه های نوشته شده با دلفی و C++ Builder به سرویسهای راه دور از طریق پروتکلهای SSH, SFTP  و SSL میباشد. این پروتکلها برای افزایش ضریب امنیتی اتصالات شبکه ای سیستم ها خلق شده اند…