دسته بندی ها
PaperCut NG

PaperCut نرم افزاری مفید و کارآمد جهت مدیریت، اشتراک گذاری و سهمیه بندی قابلیت پرینت بین کاربران است. این نرم افزار برای شبکه های محلی که یک یا چند چاپگر بین کاربران مختلف به اشتراک گذاشته شده کاربرد زیادی دارد.

نویسنده: علی پاپی
نظرات: بدون نظر

مطالب بر اساس