توضیحات

TaskCracker for Outlook افزونه ای برای برنامه اوت لوک می باشد که با ارائه چندین روش مدیریت زمان به کاربران کمک می کند تا با اولویت بندی فعالیت ها، با توجه به اهمیت و ضرورت آن ها، بتوانند در مواجهه با یک برنامه و زمانبندی شلوغ، کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. این افزونه با ارائه روش های مدیریتی به شیوه ای بصری کمک می کند تا بتوانید کار های ضروری را از کار های غیرضروری جدا کرده و اهمیت انجام سریعتر موارد فوری و اضطراری را فراموش نکنید. در واقع هدف اصلی آن ترتیب دادن به تمام مطالب با توجه به ضرورت و اهمیت آن ها می باشد. با کشیدن و رها کردن هر یک از وظایف می توانید اولویت بندی آن ها را تغییر داده و به موقعیت جدیدی منتقل کنید.

TaskCracker for Outlook، این نرم افزار پلاگینی کاربردی برای نرم افزار Outlook به شمار می رود. همانطوریکه همگی می دانیم، نگه داشتن تمام فعالیت های روزانه یا هفتگی و سازماندهی منظم آنها باید طبق یک دستورالعمل کم و بیش مناسب باشد و در هنگام رسیدگی به وظایف باید افزایش کارایی را به دنبال داشته باشد.

 

ویژگی های نرم افزار TaskCracker for Outlook

  • ایجاد دستورالعمل روزانه با drag و drop کردن وظایف
  • برنامه ریزی تمام هفته برای پرداختن به فعالیت های فوری و مهم
  • برقراری تعادل بین وظایف فوری و مهم با یک ماتریس بصری
  • ارائه ابزار های سازماندهی در قالب یک منو جدید در برنامه اوت لوک
  • پشتیبانی از دسته بندی های رنگی
  • امکان داشتن چندین حساب مختلف ایمیل
  • عملکرد دقیق برای تعداد زیادی از وظایف
  • و....

سیستم مورد نیاز

- Windows 7, 8/8.1, 10
- Outlook 2003 – 2016, Office 365 supported