توضیحات

FloEFD یکی از محصولات معروف و پر کاربرد شرکت Mentor Graphics است؛ این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD بوده که بر پایه‌ی CAD طراحی شده است. این نرم افزار با اکثر نرم افزارهای معروف طراحی و CAD سازگاری کامل دارد و می‌توان فایل خروجی بسیاری از برنامه‌ها را در این نرم افزار وارد کرد.

CFD همزمان در قیاس با سیار روشهای رایج باعث کاهش 65 الی 75 درصدی زمان شبیه سازی میشود. با استفاده از این روش، بهره وری و قابلیت اطمینان محصول بهینه میشود در عین حال که نمونه سازی فیزیکی و هزینه های توسعه کاهش پیدا میکند. CFD همزمان از مراحل طراحی مفهومی محصول تا نمونه سازی فیزیکی همراه شما خواهد بود، به سرعت می توان یاد گرفت و از آن استفاده کرد.

FloEFD تمامی گردش کارهای پیچیده و مشهای سربار در نرم افزاری CFD قدیمی را حذف کرده و راه حلی جدید و جذاب در اختیار مهندسین قرار داده است.

ویژگی های نرم افزار FloEFD 

  •  یکپارچگی با سیستمهای CAD برای شبیه سازی همزمان
  • دارای ویژگی های رقابتی و آنالیز انتقال حرارتی
  • مدلهای مهندسی های مختلف مانند porous media, PCB  و LED
  • ماژول خنک کننده الکترونیکی برای مدلسازی دقیق مدلهای الکترونیکی
  • ماژول HVAC برای مدلسازی دقیق برنامه های HVAC شامل پارامترهای ساده
  • مشینگ خودکار دکارتی
  • ماژولی برای مدلسازی پیشرفته جریانها مانند احتراق و جریانهای مافوق صوت
  • اژول LED برای مدلسازی دقیقتر LED ها و سایز منابع نوری با استفاده از مدلسازی حرارتی LED و همچنین مدل تابشی مونت کارلو
  • افزایش 75 درصدی سیکل شبیه سازی محصول با استفاده از CFD همزمان
  • و...