توضیحات

Spring Framework Master Class از پرفروش‌ترین دوره‌های یودمی جهت آموزش چارچوب اسپرینگ است. در صد قدم، مفاهیمی همچون Spring Boot, Spring JDBC, Spring AOP, JUnit, Mockito و JPA آموزش داده میشود. با جادوی Spring آشنا شوید. از الگوی معکوس سازی کنترل (IOC) گرفته تا تزریق وابستگی، ساخت برنامه‌های مستقل با استفاده از اسپرینگ بوت، AOP, JDBC و JPA همه اینها آموزش داده میشود. در این دوره از رویکرد مرحله به مرحله استفاده شده و مطالب آموزشی از پایه شروع و تا مراحل پیشرفته جلو میرود. شما با آزمایش واحد از طریق JUnit و چارچوب تقلید موکیتو آشنا خواهید شد.

با استفاده از اسپرینگ JDBC و JPA به دیتابیس متصل میشوید و با استفاده از Maven وابستگیهای برنامه را مدیریت میکنید. در این آموزش از اکلیپس و وب سرور آپاچی Tomcatاستفاده شده و با تنظیم صحیح هر یک از اینها آشنا خواهید شد. مراحل آموزشی این دوره در قالب 100 قدم مختلف از مبانی تا پیشرفته تدوین شده است.

 

محتوای دوره آموزشی Spring Framework Master Class

  • شما با مبنای فریم ورک اسپرینگ، تزریق وابستگی، معکوس سازی کنترل و Bean Factory آشنا خواهید شد.
  • به صورت عمیقی با مفاهیم Spring MVC، DispatcherServerlet، کنترلر و ViewResolver آشنا میشوید.
  • با مفاهیم پایه Spring Boot, Spring AOP, Spring JDBC و JPA آشنا میشوید.
  • چگونگی ساخت برنامه های تحت وب با JSP Serverlet و معماری MVC به صورت قدم به قدم آموزش داده میشود.
  • با انوتیشنهای اسپرینگ مانند Autowired, @Component, @Service, @Repository, @Configuration, @Primary آشنا خواهید شد.
  • مبانی اکلیپس، Maven و Junit و چارچوب تقلید موکیتو آموزش داده میشود.
  • چگونگی نوشتن آزمون های واحد با استفاده از xml و موکیتو آموزش داده میشود.