توضیحات

React Server-Side Rendering سمت سرور به شما اجازه می دهد اپلیکیشن های خود را بهینه سازی کنید تا از منابع کلاینت یا سرور بر اساس شرایط شبکه و دستگاه استفاده کنید. دستگاه قدیمی شبکه ی کم سرعت؟ بر روی سرور رندر انجام دهید. دستگاه جدید، شبکه سریع؟ احتمالا باید کار را به کلاینت بسپارید.

در این دوره درباره پیاده سازی رندر سمت سرور یا SSR در پروژه های React خود اطلاعاتی کسب کنید. همچنین با راه اندازی پروژه SSR را با React و Next.js، افزودن فروشگاه متمرکز با Redux، پیکربندی مسیرهای سفارشی با Express و Next.js آشنا می شوید. دوره با بحث در مورد تقسیم کد، که می تواند عملکرد نرم افزار را بهبود بخشد، به پایان می رسد.

سرفصل React Server-Side Rendering:

 • ستفاده از فایل های تمرین
 • راه اندازی
 • SSR: چی، چطور، و چرا؟
 • ابزار کروم و فایرفاکس
 • کتابخانه ها و ابزارهای مورد نیاز را نصب کنید
 • از Next.js برای ساخت SSR استفاده کنید
 • معرفی Next.js با React
 • کامپوننت های اولیه از قالب را اضافه کنید
 • داده ها را برای پروپوزال اضافه کنید
 • اضافه کردن فروشگاه Redux و راه اندازی
 • Redux actions را اضافه کنید
 • افزودن Redux reducers
 • نهایی سازی کامپوننت ها با Redux
 • رندر سمت سرور با Node
 • ایجاد سرور اولیه Express و Next.js
 • صفحه های ورودی را با یک مسیر اضافه کنید
 • مسیرهای متعدد با اکسپرس و Next.js
 • تقسیم کد