توضیحات

در Managing Email Marketing Lists and Campaigns با اصول کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی مبتنی بر ایمیل آشنا شده و یاد می گیرید چطور از این طریق تبلیغات موثری داشته باشید.

کمپین های بازاریابی ایمیلی مؤثر نیازمند لیست های قوی ایمیل هستند. اما چگونه مشترکان خود را ایجاد می کنید؟ چگونه می توان همانطور که لیست ها افزایش پیدا می کنند کمپین ها را نیز متمرکز نگه داشت؟ در این دوره با نحوه ایجاد و مدیریت لیست های بازاریابی ایمیلی و اجرای کمپین های موثرتر، مبانی انتخاب یک پلتفرم بازاریابی ایمیلی از گزینه هایی مانند MailChimp، افزودن مخاطبین به لیست و تقسیم و نگهداری آن لیست جهت ارسال ایمیل های درست به مخاطبان مناسب، نحوه نوشتن ایمیل های ترقیب کننده، تست نسخه های مختلف ایمیل با تست A/B و غیره آشنا می شوید.

سرفصل Managing Email Marketing Lists and Campaigns:

 • معرفی
 • شروع کار
 • افزون ایمیل به استراتژی بازاریابی
 • انتخاب پلت فرم بازاریابی ایمیل
 • شرایط و قوانین بازاریابی ایمیل
 • چگونه لیست ایمیل خود را ایجاد کنید
 • نکاتی برای وارد کردن مخاطبین به لیست خود
 • فرم ثبت نام وب سایت
 • صفحات تشکر کردن را ایجاد کنید
 • نحوه ایجاد ایمیل های خوش آمدید
 • فهرست استراتژی های ایجاد لیست
 • مدیریت فهرست ایمیل
 • گروه ها و تقسیم بندی لیست
 • نگهداری و مدیریت لیست
 • یک کمپین ایمیل ایجاد کنید
 • کمپین ایمیل خود را ایجاد کنید
 • زمان و فرکانس کمپین
 • نام تجاری: فرمت، الگو و طراحی
 • نوشتن ایمیل های ترقیب کننده
 • باید ها و نباید ها
 • دعوت به عمل
 • و..