توضیحات

Lynda Excel: Analyzing Your Sales Pipeline مجموعه آموزشی است که به شما می آموزد چطور از برنامه اکسل برای بهود فرایندهای فروش و سنجش دقیق میزان موفقیت و یا شکست در فروش و پیدا کردن نقاط ضعف و موارد اشتباه در فرآیند فروش استفاده کنید. به کمک این دوره ی آموزشی سیستم فروش خود را بهبود ببخشید و عملکرد کسب و کارتان را با استفاده از نرم افزار Excel و Salesforce تقویت نمائید. در این دوره آقای Rudolph Rosenberg به شما نشان می دهد که چطور عملکرد فروش خودتان را به کمک این ابزار های قدرتمند تجزیه و تحلیل نمائید. او در ابتدا یک مرور سریع بر روی چرخه ی فروش انجام می دهد و سیستم فروش را بررسی می کند. 

در این دوره، همراه با رودلف روسنبرگ همراه شوید، زیرا نشان می دهد که چگونه عملکرد فروش خود را با استفاده از این ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل کنید. روودولف با یک مرور کلی از چرخه فروش و خط فروش شروع می کند، از جمله اطلاعاتی که از Salesforce استخراج میکند و نحوه انجام آن را بیاموزید. بعد، او زاویه های کلیدی برای تحلیل عملکرد فروش را پوشش می دهد و توضیح می دهد که چگونه می توان گزارش های کمی و کیفی ایجاد کرد. در نهایت، او نشان می دهد که چگونه انجام بررسی های خطی موثر برای شما و تیم شما انجام شود.

مباحث مجموعه آکوزشی Lynda Excel: Analyzing Your Sales Pipeline عبارتند از:

  • چگونه خط لوله در Salesforce مؤثر است
  • بررسی یک نمای کلی سطح چرخه فروش
  • بررسی اقدامات کیفی و کمی
  • جمع آوری و تهیه اطلاعات خود
  • گزارش خود را در Salesforce ایجاد کنید
  • کار با گزارش های کمی و کیفی
  • انجام بررسیهای خطی موثر
  • همکاری با تیم فروش

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم

Introduction
Welcome
What you should know before watching this course
Using the exercise files

1. The Sales Cycle and Salesforce Pipeline
Learn what a pipeline is
Learn how the pipeline materializes in Salesforce
Examine a high-level overview of the sales cycle
Examine stages and probabilities
Examine the key dimensions of pipeline analysis
Examine qualitative measures
Examine quantitative measures

2. Acquiring and Preparing Your Data
Accessing the report builder in Salesforce
Creating your report in Salesforce
Exporting your data from Salesforce
Importing data into Microsoft Excel
Preparing the data for analysis
Creating your master PivotTable

3. Qualitative Reports
List of owners and opportunities
Close date and stage checks
Close date and stage checks example
Stage duration check
Opportunity age check
Review the top 80% of opportunities

4. Quantitative Reports
Analyze pipeline generation by owner
Analyze pipeline generation by source
Analyze pipeline closing by rep

5. Conducting Effective Pipeline Reviews
Participating in pipeline reviews
Sharing information with sales teams
Collaborating with the sales team

Conclusion
Next steps