دسته بندی ها
مجموعه آموزش جامع SolidWorks

مجموعه آموزش جامع SolidWorks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی و خصوصا طراحی سه بعدی است. در این نرم افزاربخش های مجزایی برای مدل سازی و عملیات ورق کاری و جوش کاری و ریخته گری و قالب سازی و همچنین تحلیل تنشو مدلسازی رفتار و مقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد.

همچنین این نرم افزار دارای نرم افزار های جانبی زایدی مانند Cosmos-SolidCAM- Geartrax و … است که می توان از آنها برای ماشینکاری و یا تحلیل قطعات نیز استفاده کرد. علاوه بر این نرم افزار solid works قابلیت اتصال به نرم افزار های تحلیلی مانند: Fluenr ، Ansys و… را نیز دارا است.

مجموعه آموزش جامع SolidWorks بی نظیر و کمیاب شامل 3 آموزش جامع میباشد :

SolidProfessor – A Selection of Courses for SolidWorks

Solidworks 2011 & 2012 Video Tutorials – SolidProfessor

Solidprofessor Premium Solidworks 2011 & 2012 Video Tutorials

SolidProfessor – A Selection of Courses for SolidWorks

Content distribution and technical data
List of courses and technical details of lessons
2007 CAMWorks EDM
2007 Update Training
2008 Update Training
2009 3D Skills
2009 Advanced Assemblies
2009 Advanced Parts
Advanced Surfacing 2009
2009 AutoCAD to SolidWorks
2009 CAMWorks Mill
2009 CAMWorks Turn
2009 Core Concepts
2009 Drawings
PhotoWorks Essentials 2009
2009 Sheet Metal
2009 SimulationXpress
2009 SolidWorks Certification
2009 SolidWorks Routing
2009 SolidWorks Simulation
2009 SolidWorks Workgroup PDM
2009 TolAnalyst
2009 Update Training
2010 3D Skills
2010 Advanced Assemblies
2010 Advanced Parts
Advanced Surfacing 2010
2010 AutoCAD to SolidWorks
2010 Core Concepts
2010 Drawings
2010 DriveWorksXpress
PhotoWorks Essentials 2010
2010 Sheet Metal
2010 SimulationXpress
2010 SolidWorks Certification
2010 SolidWorks Routing
2010 SolidWorks Simulation
2010 SolidWorks Workgroup PDM
2010 TolAnalyst
2010 Update Training
2011 3D Skills
2011 Advanced Parts
2011 Core Concepts
2011 Drawings
2011 Update Training
Total Files: 2144
Total Duration: 98:12:45.415

 

Solidworks 2011 & 2012 Video Tutorials – SolidProfesso

Solidworks 2011 & 2012 Tutorials – Video – SolidProfessor
Solidworks 2011 Tutorials include;
2011 Update Training
2011 Core Concepts
2011 3D Skills
2011 AutoCAD to SolidWorks
2011 Advanced Parts
2011 Advanced Assemblies
2011 Weldments
2011 Sheet Metal
2011 File Management
2011 SolidWorks Workgroup PDM
2011 Toolbox and Design Library
2011 3DVia Composer Quick Start
2011 DriveWorksXpress
2011 SimulationXpress
2011 TolAnalyst
2011 Intro to eDrawings
2011 Surfacing Essentials
2011 Mold Tools And Plastic Design
2011 CAMWorks Mill
2011 CAMWorks Turn
2011 SolidWorks Certification
2011 SolidWorks Routing
2011 SolidWorks Simulation
2011 Solidworks Flow Simulation
2011 Case Studies
Case Studies – Basic Mechanisms
Case Studies – Parts And Assemblies
Case Studies – Advanced Surfacing Models
Case Studies – Advanced Parts
Solidworks 2012 Tutorials include;
2012 Update Training
2012 3D Skills
2012 AutoCAD to SolidWorks
2012 Drawings
2012 SimulationXpress

 

 

Solidworks 2011 & 2012 Tutorials include

3DVia Composer Quick Start 2011 AutoCAD to SolidWorks
– 2011 DriveWorksXpress
– 2011 Surfacing Essentials
– 2011 Mold Tools And Plastic Design
– 2011 Weldments 2011 CAMWorks Mill
– 2011 CAMWorks Turn
– 2011 Advanced Assemblies
– 2011 File Management
– 2011 Sheet Metal
– 2011 SolidWorks Certification
– 2011 SolidWorks Workgroup PDM 2011 TolAnalyst
– 2011 Intro to eDrawings 2011 SolidWorks Routing 2011 SolidWorks Simulation
– 2011 Flow Simulation
– 2011 SimulationXpress 2011 Case Studies Case Studies – Basic Mechanisms
– Case Studies – Parts And Assemblies
– Case Studies – Advanced Surfacing Models
– Case Studies – Advanced PartsSolidworks 2012 Tutorials include; 2012 3D Skills

– 2012 AutoCAD to SolidWorks
– 2012 Drawings
– 2012 SimulationXpress
– 2012 Update Training

 

دانلود با لینک مستقیم - پارت 1 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 2 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 3 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 4 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 5 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 6 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 7 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 8 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 9 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 10 حجم : 4 گیگابایت

دانلود با لینک مستقیم - پارت 11 حجم : 2.27 گیگابایت

 

QR Code For:  MRT
مشخصات
  • پسورد: mrt
  • حجم فایل: 45 گیگابایت
  • منبع: موسسه رایانه تدبیر (MRT)
نویسنده: علی پاپی
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

برای ارسال دیدگاه باید وارد سایت شوید. ورود به سایت

مطالب بر اساس