توضیحات

Ready for CAE کتابی است که برای شرکت در آزمون سطح Advanced دانشگاه کمبریج منتشر شده است این کتاب زبان آموزان را برای تحصیل در بریتانیا و استرالیا یاری میدهد و بنا به گفته دانشگاه کمبریج بیشتر از ۶۰۰۰ دانشگاه ، کالج و شرکت برای انتخاب افراد شایسته گواهی این آزمون را میپذیرند.

آماده برای CAE یک دوره جامع است که تمام چهار مهارت را با بخش های بازبینی در پایان هر واحد، بخش گسترده خواندن برای نوشتن با پاسخ های مدل و تجزیه و تحلیل مناطق اصلی زبان در سطح پیشرفته توسعه می دهد. این رویکرد ساختاری به طور کامل دانش آموزان را برای امتحان CAE آماده می کند. کلید پاسخ گنجانده شده است.

کتاب Ready for CAE

  • آزمون زبان انگلیسی cae رسماً توسط دانشگاهها، کارفرمايان
  • و دولت ها در سراسر جهان به رسميت شناخته می شود.
  • نمره آزمون CAE نمایانگر توانایی فرد در بکارگیری زبان انگلیسی
  • برای برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی، کاری و آکادمیک است.
  • بسیاری از کالج ها، دانشگاه ها، صنایع و سازمان های دولتی در کشورهای انگلیسی
  • زبان از نمره CAE برای ارزیابی شایستگی افراد برای پذیرش استفاده می کنند.