توضیحات

Node.js: Deploying Applications به کمک این دوره یاد می گیرید که چطور برنامه های Node.js را توزیع و توسعه دهید و با محبوب ترین گزینه هایی که به شما در فرآیند توسعه کمک می کنند آشنا شوید.

شما در طول این دوره ی آموزشی یاد می گیرید که چگونه برنامه های خود را در Heroku, AWS Elastic Beanstalk, و Microsoft Azure توسعه نمائید. خانم Kirsten Hunter در ابتدا یک پروژه ی ساده را ایجاد می کند و با سناریوهای متفاوت در طول دوره کار می نماید.

او تکنیک ها و ترفندهای مفیدی را در این زمینه به شما آموزش می دهد و هر گزینه را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهد. شما در انتهای دوره نیز با نحوه ی فعالیت با پرکاربردترین سیستم های توسعه آشنایی پیدا می کنید و با Jenkins و CircleCI آشنا می شوید.

سرفصل Node.js: Deploying Applications:

 • معرفی دوره
 • نصب MongoDB و GitHub
 • راه اندازی محیط
 • ایجاد یک اپلیکیشن Heroku
 • AWS Elastic Beanstalk
 • راه اندازی AWS
 • توسعه با استفاده از Elastic Beanstalk
 • رابط کاربری Elastic Beanstalk
 • ایجاد میزبان Azure و پیکربندی محیط
 • ابزار توسعه مداوم
 • کار با Jenkins، CircleCI و Travis CI
 • Jenkins server
 • نتیجه