توضیحات

Sing 2016 آواز آخرین انیمیشن مطرح در سال ۲۰۱۶ است که می‌توان آن را با این کلمات توصیف کرد: موسیقی متن عالی، داستانی زیبا و اثری هنری. “آواز” نیز همانند «زوتوپیا»، در دنیای مختص حیواناتی که خصلت‌های انسانی پیدا کرده‌اند می‌گذرد (هیچ انسانی مشاهده نمی‌شود). اگرچه ظاهرا تفکر نهفته در برخوردهای اجتماعی و فرهنگی درون‌گونه‌ی این حیوانات چندان قدرتمند نیست. از لحاظ موضوعی، درون‌مایه‌ی این اثر شامل موضوعات مثبت و استانداردی همچون دنبال روهایات برو یا قدر دوستانت را بدان می‌باشد و قطعا نمی‌توان از یک محصول کارتونی به دلیل محتوایی این‌چنینی که برای بچه‌ها مناسب است، انتقاد کرد و البته باید گفت که “آواز” در بیان مقصود خود دچار سطحی‌نگری نشده.

انیمیشن Sing 2016

  • این انیمیشن داستان حیواناتی را روایت میکند که قصد دارند ب
  • رای افزایش تعداد بازدیدکننده های تئاترشان یک مسابقه خوانندگی
  • بین مردم برگزار کنند تا هم بتوانند از میان آنها یک خواننده حرفه ای پیدا کنند
  • و همی اینکه در تئاترشان مشغول به کار شود. ولی این این حیوانات احمق تر از آن اند
  • که حتی بتوانند یک آواز بخوانند.باستر مون که مسئول این تئاتر است قصد دارد
  • که با پول این مسابقات تئاترش را گسترش دهد ولی از خود ناامید شده است.
  • ولی همه چیز با آمدن چندین فرد دیگر به طور کلی عوض می شود و کسب و کار آنها رونق می گیرد.