توضیحات

 XenDesktop امکان ارائه تمامی نرم افزارها و محیط های کاری (Desktops) را به کاربران که ممکن است با هر دستگاهی به شبکه وصل شوند و نیاز به اجرای برنامه های خود را داشته باشند فراهم می کند.

در این آموزش تصویری با نحوه نصب و راه اندازی Citrix XenDesktop 7.6 LTSR CCP-V آشنا می شوید.این کورس آموزشی تمامی مطالب مرتبط با Citrix XenDesktop 7.6 LTSR که در آزمون بین المللی CCP-V مطرح شده اند را آموزش میدهد.

سرفصل های دوره PluralSight Citrix XenDesktop:

 • معرفی
 • نصب پایگاه داده ها و پیکربندی HA
 • تعیین پایگاه مورد نیاز منابع HA
 • آماده شدن سرور برای کپی برداری همزمان SQL
 • ایجاد، تهیه پشتیبان و بازیابی پایگاه داده SQL برای کپی برداری همزمان
 • نصب Delivery Controller و پیکربندی HA
 • کپی برداری همزمان دیتابیس SQL
 • آماده شدن گواهینامه برای مجوز سرور Citrix
 • نصب Citrix License Server
 • آماده شدن گواهینامه ها و نصب Delivery Controller
 • ایجاد یک سایت XenDesktop
 • اتصال گواهینامه SSL به Citrix Broker Service
 • اضافه کردن مجوز از MyCitrix.com
 • پیکربندی اتصال لیزینگ
 • اضافه کردن یک کنترل کننده تحویل به سایت
 • تعیین اتصال مورد نیاز برای از Hyper-V و ESXi
 • ایجاد نقش سفارشی و تعیین دسترسی
 • نصب StoreFront
 • آشنایی با مقررات گواهینامه StoreFront
 • ثبت نام و نصب گواهینامه StoreFront
 • و....