توضیحات

در انیمیشن Batman Ninja تعداد بسیاری از شخصیت‌های آشنای دنیای کمیک‌های بتمن را گرد یکدیگر جمع کرده است. شخصیت‌هایی مانند جوکر ، رابین و هارلی کوئین که این شخصیت‌ها همگی در اتفاقی ناگهانی به ژاپن در عصر قرون وسطی منتقل می‌شوند.

بتمن به همراه تعدادی از متحدین و مخالفان خود، از شهر گاتهام به ژاپن فئودال رفته است. بتمن برای سال های طولانی در سفر بوده است؛ چرا که ماشین جابه جایی زمان گوریلا گود، هم اکنون بسیاری از بدترین دشمنان بتمن را به ژاپن فئودال برده است. حال شوالیه تاریکی و چند تن از متحدانش با یکدیگر همراه می شوند تا خائنانی که در شکل اربابان فئودالی ظاهر شده اند و بر سرزمین های تقسیم شده حکومت می کنند

بتمن در حالی توسط ماشین جابه جایی گرود گرفتار شده بود که در حال مبارزه با گوریلا گود بوده است و حال در طی این انتقال با افراد زیادی روبرو خواهد شد. سامورایی های زیادی که برای جوکر کار می کنند، بتمن را تعقیب می کنند و بتمن نیز در حال فرار با زن گربه ای روبرو می شود که از دوسال پیش از همه این ماجراها وارد خط زمانی بتمن شده بود. زن گربه ای (کت وومن) متوجه می شود که تمام جنایتکاران به فرماندهان قئودالی تبدیل شده اند و در این حال تنها کشور ویرانه ای از ژاپن باقی گذاشته اند.

 

انیمیشن Batman Ninja

  • بتمن در حالی توسط ماشین جابه جایی گرود گرفتار شده بود
  • که در حال مبارزه با گوریلا گود بوده است
  • و حال در طی این انتقال با افراد زیادی روبرو خواهد شد
  • سامورایی های زیادی که برای جوکر کار می کنند
  • بتمن را تعقیب می کنند و بتمن نیز در حال فرار با زن گربه ای روبرو می شود
  • به منظور جلوگیری از تغییرات خائنانه، بتمن باید با استفاده از نیروهای خود
  • بتمن در حالی توسط ماشین جابه جایی گرود گرفتار شده بود