دسته بندی ها

ads 317x1024 - تبلیغات

تبلیغات ناحیه A1:

زیر هدر در تمامی صفحات سایت نمایش داده خواهد شد. در این بخش، تبلیغات در دو اندازه متفاوت ارائه داده می شود که در زیر تعرفه هر کدام یک از آنها درج شده است:

  • تبلیغ در اندازه 728 در 90 پیکسل: هزینه ماهیانه 250 هزار تومان
  • تبلیغ در اندازه 340 در 90 پیکسل: هزینه ماهیانه 120 هزار تومان

تبلیغات ناحیه A2:

در زیر ناحیه A1 در تمامی صفحات سایت نمایش داده خواهد شد. در این بخش تبلیغات در اندازه 468 در 60 پیکسل خواهند بود و هزینه ماهیانه 190 هزار تومان است.

تبلیغات ناحیه A3:

در ستون کناری سمت چپ و راست سایت و در تمامی صفحات سایت نمایش داده خواهد شد. در این بخش تبلیغات در اندازه 240 در 120 پیکسل خواهند بود و هزینه ماهیانه 150 هزار تومان است.

تبلیغات ناحیه A4:

بصورت پست ثابت و در تمامی صفحات سایت نمایش داده خواهد شد. در این بخش تبلیغات با کد HTML خواهد بود و هزینه ماهیانه 300 هزار تومان است.

تبلیغات ناحیه A5:

در ستون کناری سمت چپ و در تمامی صفحات سایت نمایش داده خواهد شد. این تبلیغ در اندازه 250 در 250 پیکسل خواهد بود و هزینه ماهیانه 120 هزار تومان است.

تبلیغات متنی:

این نوع تبلیغ بصورت متنی بوده و در تمامی صفحات سایت نمایش داده خواهد شد و هزینه ماهیانه 60 هزار تومان است.

 

جهت سفارش فرم زیر را تکمیل نمائید:

  • جهت تماس با شما
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

مطالب بر اساس